NAUJIENOS

2019.08.02. UBAGŲ DIENA, PORCIUNKULĖ, ŠV. MERGELĖS ANGELIŠKOSIOS ŠVENTĖ
 2019.08.02. UBAGŲ DIENA, PORCIUNKULĖ, ŠV. MERGELĖS ANGELIŠKOSIOS ŠVENTĖ